fbpx

dr Piotr Sulik

Specjalista psychiatra

Jestem psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywałem w renomowanych i cenionych warszawskich klinikach psychiatrycznych. W mojej pracy jestem bardzo zaangażowany, skupiam się na indywidualnym i holistycznym podejściu do pacjenta. Mój gabinet to bezpieczne miejsce do pracy z Państwa problemami.

 

W swojej pracy nie ograniczam się jedynie do przepisywania recept. Jestem otwarty na wszelkie nowe metody leczenia chorób psychicznych. Od 2019 r. w swojej praktyce wykorzystuję przezczaszkową stymulację magnetyczną (TMS), będącą alternatywą dla farmakoterapii. Terapia TMS jest popularna w USA i krajach zachodniej Europy, gdzie podlega już refundacji. Więcej o TMS przeczytasz tu: Terapia TMS.

 

Prywatnie jestem żonaty, mam troje dzieci.

Leczone choroby

Diagnozuję i leczę wszystkie rodzaje zaburzeń psychicznych osób dorosłych (F00-F79). Posiadam uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich e-ZLA oraz umowę z NFZ na wypisywanie recept na leki refundowane. Konsultuję także w języku angielskim. Obszar szczególnych zainteresowań klinicznych:

 

 • depresja oraz depresja lekooporna (TRD),
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD),
 • bezsenność,
 • leczenie skutków przewlekłego stresu, wsparcie osób przeżywających traumę lub będących na tzw. „zakręcie życiowym”,
 • zaburzenia lękowe (nerwicowe), nerwica natręctw (OCD), erytrofobia, fobia społeczna,
 • bóle i dolegliwości psychosomatyczne, nerwica hipochondryczna,
 • schizofrenia,
 • zespoły otępienne w tym choroba Alzheimera,
 • uzależnienie od benzodiazepin, odstawianie benzodiazepin metodą substytucji,
 • uzależnienie od alkoholu i narkotyków, leczenie głodu alkoholowego i narkotykowego oraz późnych następstw używania szkodliwych substancji.

 

Nie zajmuje się:

 

 • psychiatrią dzieci i młodzieży (poniżej 18 r.ż),
 • seksuologią,
 • wystawianiem opinii pozaprocesowych i zaświadczeń do celów sądowych,
 • odstawianiem i substytucją opiatów,
 • realizowaniem wizyt domowych.

 

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

 

 • przygotować dokument tożsamości zawierający numer PESEL,
 • warto spisać najbardziej uciążliwe dolegliwości/objawy,
 • o ile to możliwe – przygotować listę dotychczas stosowanych leków psychotropowych, a zwłaszcza tych, które nie były skuteczne lub były źle tolerowane,
 • zabrać ze sobą wypisy ze szpitala lub inną dokumentację medyczną, jeśli pacjent jest osobą w przeszłości hospitalizowaną psychiatrycznie.
Piotr Sulik - ZnanyLekarz.pl

Agnieszka Sulik

Psycholog kliniczny / Psychoterapeuta / Terapeuta Schematów

Jestem psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą. Specjalizuję się w prowadzeniu diagnozy psychologicznej osób dorosłych oraz młodzieży.

 

Diagnoza psychologiczna jest istotnym elementem pozwalającym na postawienie pewnego rozpoznania i wdrożenia odpowiednich oddziaływań medycznych oraz terapeutycznych.

 

Ściśle współpracuję z lekarzem psychiatrą oraz wykorzystuję profesjonalne narzędzia pomiarowe z Pracowni Testów Psychologicznych.

 

Pracuję terapeutycznie z osobami z każdej grupy wiekowej, doświadczającymi różnych trudności natury psychicznej oraz życiowej. Prowadzę także terapię par i rodzin. Udzielam konsultacji rodzicom doświadczającym trudności w obszarze wychowawczym i rodzicielskim. Szczególnie bliska jest mi praca z kobietami w ciąży oraz po porodzie. Wykorzystuję podejście integracyjne, które daje mi możliwość czerpania z wielu nurtów terapeutycznych. Dzięki temu mogę dostosować psychoterapię do indywidualnych potrzeb Klienta. Bliskie jest mi spojrzenie  na człowieka w sposób całościowy, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań ciała i psychiki.

 

W toku praktyki zdobyłam bogate doświadczenie kliniczne. Współpracowałam z jednymi z największych ośrodków leczenia psychiatrycznego w Warszawie i okolicach. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w profesjonalnych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

 

Prywatnie jestem spełnioną żoną i mamą trójki dzieci, pasjonatką fotografii oraz sportów wodnych.

Leczone choroby

Rozpoznawanie oraz psychoterapia chorób i zaburzeń psychicznych takich jak:

 • schizofrenia,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • depresja,
 • nerwica,
 • fobie,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • zaburzenia osobowości oraz funkcjonowania poznawczego i intelektualnego

Wykonuję badania psychologiczne osobom posiadającym lub ubiegającym się o pozwolenie na broń do celów:

 • ochrony osobistej, osób i mienia – (broń gazowa i bojowa)
 • łowieckich
 • sportowych (broń palna i pneumatyczna)
 • rekonstrukcji historycznych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych
 • badania do obrotu bronią, amunicją itd.

Ponadto wykonuję badania psychologiczne dla osób starających się o pracę:

 • sędziego,
 • prokuratora,
 • komornika,
 • kuratora,
 • detektywa,
 • pracownika ochrony,
 • pracownika służby leśnej,
 • inspektora transportu drogowego.

W badaniu psychologicznym wykorzystuję profesjonalne testy psychologiczne dzięki, którym oceniam: poziom umysłowy, osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Badanie ma na celu wykluczyć istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego. Po przeprowadzonym badaniu wydaję orzeczenie zgodne z aktualnymi podstawami prawnymi.

Agnieszka Sulik - ZnanyLekarz.pl

Agnieszka Kwiatkowska

Asystentka / Rejestratorka

Mam ponad 20- letnie doświadczenie w pracy administracyjnej w prywatnych klinikach medycznych.

 

Znam procedury i zasady, jakimi należy kierować się w pracy z pacjentami. Doświadczenie nauczyło mnie jednak, że pacjenci najbardziej doceniają empatię, życzliwość, zrozumienie i chęć pomocy.