dr Piotr Sulik

Specjalista psychiatra

Jestem psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywałem w renomowanych i cenionych warszawskich klinikach psychiatrycznych. W mojej pracy jestem bardzo zaangażowany, skupiam się na indywidualnym i holistycznym podejściu do pacjenta. Mój gabinet to bezpieczne miejsce do pracy z Państwa problemami.

 

W swojej pracy opieram się przede wszystkim na międzynarodowych standardach. Jestem także otwarty na wszelkie nowe metody leczenia. Od 2019 r. leczę niektóre choroby psychiczne z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS), stosunkowo młodej w Polsce metody klinicznej, za to bardzo popularnej w UE i USA, gdzie podlega już refundacji. Więcej o TMS przeczytasz tu: Stymulacja TMS.

 

Prywatnie jestem żonaty, mam troje dzieci.

Leczone choroby

Diagnozuję i leczę wszystkie rodzaje zaburzeń psychicznych osób dorosłych (F00-F79). Posiadam uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich e-ZLA oraz umowę z NFZ na wypisywanie recept na leki refundowane. Konsultuję także w języku angielskim. Obszar szczególnych zainteresowań klinicznych:

 

 • depresja oraz depresja lekooporna (TRD),
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD),
 • bezsenność,
 • leczenie skutków przewlekłego stresu, wsparcie osób przeżywających traumę lub będących na tzw. „zakręcie życiowym”,
 • zaburzenia lękowe (nerwicowe), nerwica natręctw (OCD), erytrofobia, fobia społeczna,
 • bóle i dolegliwości psychosomatyczne, nerwica hipochondryczna,
 • schizofrenia,
 • zespoły otępienne w tym choroba Alzheimera,
 • uzależnienie od benzodiazepin, odstawianie benzodiazepin metodą substytucji,
 • uzależnienie od alkoholu i narkotyków, leczenie głodu alkoholowego i narkotykowego oraz późnych następstw używania szkodliwych substancji.

 

Nie zajmuje się:

 

 • psychiatrią dzieci i młodzieży (poniżej 18 r.ż),
 • seksuologią,
 • wystawianiem opinii pozaprocesowych i zaświadczeń do celów sądowych,
 • odstawianiem i substytucją opiatów,
 • realizowaniem wizyt domowych.

 

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

 

 • przygotować dokument tożsamości zawierający numer PESEL,
 • warto spisać najbardziej uciążliwe dolegliwości/objawy,
 • o ile to możliwe – przygotować listę dotychczas stosowanych leków psychotropowych, a zwłaszcza tych, które nie były skuteczne lub były źle tolerowane,
 • zabrać ze sobą wypisy ze szpitala lub inną dokumentację medyczną, jeśli pacjent jest osobą w przeszłości hospitalizowaną psychiatrycznie.
Piotr Sulik - ZnanyLekarz.pl!function($_x,_s,id){var js,fjs=$_x.getElementsByTagName(_s)[0];if(!$_x.getElementById(id)){js = $_x.createElement(_s);js.id = id;js.src = "//platform.docplanner.com/js/widget.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","zl-widget-s");

Agnieszka Sulik

Psycholog kliniczny / Psychoterapeuta

Jestem psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą. Specjalizuję się w prowadzeniu diagnozy psychologicznej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

 

Diagnoza psychologiczna jest istotnym elementem pozwalającym na postawienie pewnego rozpoznania i wdrożenia odpowiednich oddziaływań medycznych oraz terapeutycznych.

 

Ściśle współpracuję z lekarzem psychiatrą oraz wykorzystuję profesjonalne narzędzia pomiarowe z Pracowni Testów Psychologicznych.

 

Pracuję terapeutycznie z osobami z każdej grupy wiekowej, doświadczającymi różnych trudności natury psychicznej oraz życiowej. Prowadzę także terapię par i rodzin. Udzielam konsultacji rodzicom doświadczającym trudności w obszarze wychowawczym i rodzicielskim. Szczególnie bliska jest mi praca z kobietami w ciąży oraz po porodzie. Wykorzystuję podejście integracyjne, które daje mi możliwość czerpania z wielu nurtów terapeutycznych. Dzięki temu mogę dostosować psychoterapię do indywidualnych potrzeb Klienta. Bliskie jest mi spojrzenie  na człowieka w sposób całościowy, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań ciała i psychiki.

 

W toku praktyki zdobyłam bogate doświadczenie kliniczne. Współpracowałam z jednymi z największych ośrodków leczenia psychiatrycznego w Warszawie i okolicach. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w profesjonalnych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

 

Prywatnie jestem spełnioną żoną i mamą trójki dzieci, pasjonatką fotografii oraz sportów wodnych.

 

Rozpoznawanie oraz psychoterapia chorób i zaburzeń psychicznych takich jak:

 • schizofrenia,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • depresja,
 • nerwica,
 • fobie,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • zaburzenia osobowości oraz funkcjonowania poznawczego i intelektualnego,
 • diagnozowanie dzieci i młodzieży w kierunku ADHD, zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń zachowania, funkcjonowania poznawczego oraz intelektualnego.
Agnieszka Sulik - ZnanyLekarz.pl

dr n. med. Jakub Antczak

Specjalista neurolog

Dr n. med. Jakub Antczak ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Doktorat obronił na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy), gdzie pracował w Centrum Zaburzeń Snu, w ramach Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrii. Specjalizację w zakresie neurologii odbył w Pierwszej Klinice Neurologicznej w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie także zdobył duże doświadczenie w neurofizjologii klinicznej, między innymi w zakresie zastosowania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) w diagnostyce i terapii zaburzeń układu nerwowego.

Od pięciu lat pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie posługuje się na co dzień stymulacją magnetyczną w swojej pracy klinicznej. Dr Antczak jest autorem licznych prac naukowych zarówno poglądowych, jak i oryginalnych, w których opisywał wyniki własnych badań z użyciem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Ponadto regularnie prowadzi kursy, podczas których szkoli innych lekarzy w zakresie użycia tej metody do celów diagnostycznych i terapeutycznych.
Dr Antczak w trakcie długoletniej pracy klinicznej i nabierania odpowiednich doświadczeń zdobył liczne certyfikaty odpowiednich towarzystw naukowych jak licencja w zakresie wykonywania badań elektromiograficznych, licencja w zakresie wykonywania potencjałów wywołanych oraz certyfikat w zakresie medycyny snu.

Leczone choroby

 • Szumy uszne – leczenie za pomocą rTMS
 • Ból neuropatyczny – leczenie za pomocą rTMS
 • Niedowład poudarowy – leczenie za pomocą rTMS
 • Kompleksowy zespół bólu regionalnego – leczenie za pomocą rTMS
 • Choroba Alzheimera – leczenie za pomocą rTMS
 • Bóle głowy
 • Migrena
 • Zawroty głowy
Jakub Antczak - ZnanyLekarz.pl

Marcin Kwieciński

Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ze specjalnością Społeczna Psychologia Kliniczna. Ukończyłem także Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ponadto, jestem także absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

 

Posiadam również Certyfikat Praktyka i Mistrza NLP uzyskany w Polskim Instytucie NLP akredytowanym przez EA NLP. Ukończyłem także dwuletnie Studium Coaching MLC (Multi-Level Coaching) posiadające akredytację Izby Coachingu i spełniające wymagania szkoleniowe ICF. Jestem ponadto absolwentem Podyplomowych Studiów Seksuologii Klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Aktualnie rozwijam swoje kompetencje w Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

 

Staże kliniczne odbywałem w Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Psychiatrycznym oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

 

Pracuję zgodnie z nurtem holistycznym. W trakcie sesji kieruję się przede wszystkim podmiotowym podejściem do każdego uczestnika, wierząc, że każdy człowiek posiada lub może stworzyć wszystkie wewnętrzne zasoby, niezbędne do realizacji swoich celów.

Joanna Szwajcowska

Psycholog / Psychoterapeutka

Jestem absolwentką anglistyki i psychologii. Doktorat uzyskałam w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. W Centrum Anny Freud w Londynie ukończyłam szkolenie w zakresie Dynamicznej Interpersonalnej Terapii (Dynamic Interpersonal Therapy – DIT). Ponadto odbyłam również szereg innych szkoleń i warsztatów m.in. szkolenie II stopnia z Psychoterapii opartej na mentalizacji (Mentalization Based Treatment – MBT), intensywny kurs interwencji kryzysowej oraz szkolenia na temat pracy z osobami w żałobie. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii PTP.

 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, głównie z dorosłymi. Mam doświadczenie w pracy z osobami w żałobie, doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych, zmagającymi się z obniżonym nastrojem, problemami w relacjach i samotnością. Prowadzę terapię krótko i długoterminową, pracuję też metodą Dynamicznej Interpersonalnej Terapii DIT (16 sesji), opracowaną z myślą o osobach cierpiących na depresję i stany lękowe. Pracuję również w języku angielskim i włoskim.

Małgorzata Tokarska

Psychoterapeutka psychoanalityczna

Jestem psychoterapeutką psychoanalityczną. Moja praca polega na towarzyszeniu pacjentom w poszerzaniu wiedzy na swój temat. Pomagam także zrozumieć, w jaki sposób pacjent wpływa na swoje życie.

 

Praca oparta na relacji terapeutycznej daje szansę nazwania i przepracowania swoich problemów relacyjnych. Jest to możliwe dzięki rozmowom odbywającym się w trakcie sesji.

 

Proces psychoterapii przypomina układanie puzzli: początkowo widoczne są tylko pojedyncze elementy historii lub objawy, które są przyczyną cierpienia. W trakcie terapii pracujemy nad nadawaniem im znaczenia. Łączymy je tak, aż nabierają logicznego kształtu. Stopniowo wyłania się spójny obraz, w którym uwzględnione są wszystkie przeszłe i obecne doświadczenia.

 

Pracuję indywidualnie z dorosłymi, a także z parami i rodzinami. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie po spotkaniach konsultacyjnych. Najczęściej, choć nie nie jest to regułą, są to 3 konsultacje.

 

Swoją pracę superwizuję u superwizorów certyfikowanych przez PTPP . Języki, w których pracuję to polski i angielski.

 

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (1996-2001). Ukończyłam także Kursy Psychoterapeutyczne: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie (2019), PTTP w Warszawie (kurs roczny; 2018), MABOR- Centrum Psychologiczno-Medycznego i Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego w Warszawie (2007-2011).

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice PsychoMedic (od 2017 r.), Centrum Onkologii  – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (od 2014 r.), w Praktyce prywatnej (od 2012 r.) oraz w Centrum Psychoterapii „Hypnos” w Warszawie (2012-2014).

 

Leczone choroby

 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne,
 • fobie ( np. lęk przed lataniem),
 • nerwice,
 • psychosomatyka,
 • depresja, lub obniżony nastrój,
 • problemy w relacjach,
 • sytuacje kryzysowe (rozwód, śmierć bliskiej osoby, choroba nowotworowa),
 • stres, stres pourazowy,
 • trauma,
 • psychoonkologia.

Agnieszka Kwiatkowska

Asystentka / Rejestratorka

Mam ponad 20- letnie doświadczenie w pracy administracyjnej w prywatnych klinikach medycznych.

 

Znam procedury i zasady, jakimi należy kierować się w pracy z pacjentami. Doświadczenie nauczyło mnie jednak, że pacjenci najbardziej doceniają empatię, życzliwość, zrozumienie i chęć pomocy.