Stymulacja TMS

Co to jest TMS?

 

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation – TMS) jest bezpieczną metodą terapeutyczną. Stanowi alternatywny sposób leczenia niektórych zaburzeń psychicznych. Obecnie w psychiatrii najczęściej mają zastosowanie trzy rodzaje TMS:

 

 • rTMS 10 Hz (ang. repetitive transcranial magnetic stimulation) – TMS w postaci powtarzanych serii impulsów magnetycznych o częstotliwości 10 Hz (tzw. wysoka częstotliwość);
 • rTMS 1 Hz – TMS w postaci powtarzanych serii impulsów magnetycznych o częstotliwości 1 Hz (tzw. niska częstotliwość);
 • iTBS 50 Hz (ang. intermittent theta burst stimulation) – TMS w postaci przerywanej stymulacji seriami theta o częstotliwości 50 Hz;

10 Hz rTMS oraz 50 Hz iTBS zostały dopuszczone przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do leczenia lekoopornej depresji. W niektórych krajach rTMS jest refundowany – np. w USA i w Holandii.

 

 

Jak działa TMS?

 

TMS to metoda oparta na wykorzystaniu pola magnetycznego oraz zjawiska indukcji elektromagnetycznej do precyzyjnej neuromodulacji aktywności neuronalnej mózgu. Aparat wytwarza krótkie impulsy magnetyczne o mocy porównywalnej z rezonansem magnetycznym. Bezboleśnie penetrują one tkankę mózgową na głębokości ok. 2 cm, indukując w neuronach tzw. prąd depolaryzacyjny. W ten sposób możemy pobudzać aktywność kory mózgowej w miejscu stymulowanym oraz na drodze modulacji transsynaptycznej wpływać na aktywność sąsiednich struktur mózgu.

Uważa się, że TMS powoduje zwiększenie wydzielania substancji neuroprotekcyjnych i neuroprzekaźników w mózgu takich jak np. serotonina oraz pobudza procesy powstawania nowych komórek nerwowych.

 

Jak wygląda stymulacja?

 

Sesje TMS w naszym gabinecie wykonywane są z wykorzystaniem najnowocześniejszego na świecie stymulatora Magstim Horizon. Dzięki zaawansowanej technologii sesje TMS trwają dwukrotnie krócej niż w starszych urządzeniach i są lepiej tolerowane.

 

Sesje TMS wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku. Trwają ok. 20 minut (rTMS) lub ok. 4 minut (iTBS). W niektórych przypadkach można wykonywać dwie sesje dziennie. Efekt terapeutyczny osiągany jest zazwyczaj po około 20-30 sesjach.

 

Czy TMS jest bezpieczny?

 

Stymulacja jest całkowicie bezpieczna. Nie wymaga znieczulenia, a powrót do normalnej aktywności jest możliwy bezpośrednio po zakończonej sesji. Jedyne działania niepożądane sprowadzają się do przejściowych bóli głowy.

 

Dla kogo przeznaczony jest TMS?

* psychiatria:

 • osoby cierpiące na tzw. lekooporną depresję (poziom zaleceń A – pewna skuteczność, ok. 68% chorych osiąga poprawę samopoczucia, z czego u 37% obserwuje się całkowite ustąpienie objawów depresji);
 • osoby z depresją, u których leki przeciwdepresyjne dają tylko niewielką poprawę lub wywołują trudne do zniesienia działania niepożądane;
 • depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD);
 • depresja w ciąży oraz depresja poporodowa w okresie karmienia piersią  jako alternatywa dla leczenia farmakologicznego;
 • zespół obsesyjno-kompulsywny (OCD) dawniej nerwica natręctw – najlepsze efekty osiągane są gdy TMS stosowany jest razem z psychoterapią CBT;
 • objawy negatywne w przebiegu schizofrenii (poziom zaleceń B – możliwa skuteczność);
 • leczenie głodu alkoholowego i nikotynowego (poziom zaleceń C – prawdopodobna skuteczność);
 • poprawa funkcji poznawczych (uwaga, pamięć, percepcja) u osób zdrowych  – tzw. neuroenhancement.

* neurologia:

 • leczenie szumów usznych;
 • otępienia, w tym choroba Alzheimera;
 • choroba Parkinsona;
 • ból neuropatyczny;
 • kompleksowy zespół bólu regionalnego.

Jakie są przeciwwskazania do terapii TMS ?

 

Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do TMS jest obecność materiałów ferromagnetycznych w głowie (z wyjątkiem materiałów dentystycznych) – np. implanty ślimakowe, klipsy naczyniowe.

Ze względu na bezpieczeństwo, nie zaleca się wykonywania TMS u osób:

 • po przebytych urazach mózgu, udarach, operacjach neurochirurgicznych;
 • z padaczką (dotyczy tylko wysokich częstotliwości);
 • z aktualnie obecnymi objawami psychotycznymi (halucynacje, urojenia);

 

Kwalifikacja do stymulacji

W celu umówienia się na zabiegi TMS konieczne jest odbycie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej – w gabinecie lub telemedycznie (telefon lub Skype). W trakcie tej rozmowy lekarz ocenia wskazania i szansę na skuteczność terapii TMS u konkretnego pacjenta. W celu umówienia się na kwalifikację zadzwoń pod nr tel: +48796222773 lub wyślij zapytanie na kontakt@drsulik.pl